Boston Catholic Journal
 

“Salus animarum supremus lex esto” — ”the salvation of souls must be the supreme law in the Church.” (Canon Law 1752)
 

Suggested Reading:


The Problem

of EVIL

The Problem of Evil: Exonerating God

Exonerating God


CCD

CCD: Crisis in Catholic Doctrine

Crisis in
Catholic Doctrine:

the Grave State
of Religious Education in AmericaBoston Catholic Journal

Write us:

editor@boston-catholic-journal.com

 Boston Catholic Journal

HOME
 


 

 

 

 
Traditional Latin Blessings

 

Traditional Catholic blessings in Latin and English for Catholics

 

for the Rosary, Sacramentals, and
 

(see printable and downloadable PDF below each entry)

 

 

 

 

 

 BENEDICTIO ROSARIUM

 

Traditional Latin Blessings for Rosaries and Sacramentals


Sacerdos stolam albam deferens, dicit:

 

 

ADIUTORIUM NOSTRUM IN NÓMINE DÓMINI.

+ Qui fecit Cælum et terram.

= Dóminus vobísum.
+ Et cum spíritu tuo.
Orémus.
 Omnípotens et miséricors Deus, Qui proper exímiam caritátem Tuam qua dilexísti nos,


Fílium Tuum unigénitum, Dóminum nostrum Iesum Christum de Cælis in terram descéndere, et de beatíssimæ Vírginis Maríæ Dóminæ nostræ útero sacratíssimo, Angelo nuntiánte, carnem suscípere,

crucémque ac mortem subíre, et tértia die glorióse a mórtuis resúrgere voluísti, ut nos eríperes de potestátem diáboli:

 obsecrámus imménsam cleméntiam tuam ut hæc signa (vel hoc signum) Rosárii in honórem et laudem eiúsdem Genetrícis Fílii tui ab Ecclésia tua fidéli dicátum bene, dícas et sanctí,

fices, eíque tantam infúndas virtútem Spíritus „ Sancti, ut quicúmque horum hoc secum portáverit, atque in domo sua revénter tenúerit, et in eo ad te, secúndum huius sanctæ Societátis institúta, divina contemplándo mystéria, devóte oráverit, salúbri et perseveránti devotióne abúndet, sitque consors et párticeps ómnium gratiárum, privilegiórum et indulgentiárum, quæ eídem Societáti per Sanctam Sedem Apostólicam

 
concéssa fuérunt, ab omni hoste visíbli et invisíbili semper et ubíque in hoc s ´æculo liberétur, et in éxitu suo ab ipsa beatíssima Vírgine María Dei Genetríce tibi plenus bonis opéribus præsentári mereátur.

Per eúndem Dóminum nostrum Iesum Christum Fílium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitáte eiúsdem Spíritus Sancti Deus, per ómnia s ´æcula sæculórum. + Amen.

 


 BENEDICTIO ROSARIUM BREVIORAd laudem et glóriam Deíparæ Vírginis Maríæ,
in memóriam mysteriórum vitæ, mortis et resurrectiónis eiúsdem Dómini nostri Iesu Christi,

benedicátur et sanctificétur hæc

sacratíssimi Rosárii coróna: in nómine Patris et Fílii, et Spíritus Sancti. +
Amen.


(Si plura sint Rosaria benedicenda, formula pronuniatur in plurali. Stola et aqua bendicta ad libitum).

 

 

Boston Catholic Journal
www.boston-catholic-journal.com
2020 A.D.

 

 

BLESSING

OF ROSARY

 

Traditional Latin Blessings for Rosaries and Sacramentals
 

The priest wears a white stole, and says:

 


Our help is in the name of the Lord.
 
+ Who made Heaven and earth.


= The Lord be with you.
+ And with your spirit.
Let us pray.Almighty and merciful God, on account of Your very great love for us,


You willed that your only-begotten Son, our Lord Jesus Christ, should come down from Heaven to earth, and at the angel’s message take flesh in the most sacred womb of Our Lady, the most blessed Virgin Mary,

submit to death on the cross, and then rise gloriously from the dead on the third day, in order to deliver us from Satan's tyranny.
 We humbly beg you, in your boundless goodness to bless and to sanctify this Rosary, which your faithful Church has consecrated to the honor and praise of the Mother of your Son.

Let it be endowed with such power of the Holy Spirit, that whoever carries one on his person or reverently keeps it in his home, or devoutly prays to you while meditating on the divine mysteries, according to the rules of his holy Society,

 
may fully share in all the graces, privileges and indulgences which the Holy See has granted to this society. May he always and everywhere in this life be shielded from all enemies, visible and invisible, and at his death deserve to be presented to you by the most blessed Virgin Mary herself, Mother of God.

Through the our same Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God for ever and ever. + Amen. They are then sprinkled with Holy Water
 


 

 

SHORTER BLESSING OF ROSARYTo the honor and glory of Mary, the Virgin Mother of God,

in memory of the mysteries of the life, death, and resurrection of our Lord, the same Jesus Christ,

may this crown of the most holy Rosary be blessed
and sanctified, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. +
Amen.


(If several Rosaries are to be blessed the plural is used; use of the stole and holy water are optional)

 

 

Boston Catholic Journal
www.boston-catholic-journal.com
2020 A.D.

 


   Printable PDF Version of Latin Blessing of a Rosary


 


 

 

 

 


Sacrorum Antistitum

 

Pope St Pius X Oath against Modernism - Sacrorum Antistitum


THE OATH AGAINST MODERNISM
 

To be sworn to by all Clergy, Pastors, Confessors, Preachers, Religious Superiors, and Professors in Philosophical-Theological SeminariesEgo N. N. firmiter amplector ac recipio omnia et singula, quae ab inerranti Ecclesia magisterio definita, adserta ac declarata sunt, praesertim ea doctrinae capita, quae huius temporis erroribus directo adversantur.
Ac primum quidem, Deum, rerum omnium principium et finem, naturali rationis lumine per ea quae facta sunt, hoc est per visibilia creationis opera, tamquam causam per effectus, certo cognosci, adeoque demonstrari etiam posse, profiteor.
Secundo, externa revelationis argumenta, hoc est facta divina, in primisque miracula et prophetias admitto et agnosco tanquam signa certissima divinitus ortae christianae religionis, eademque teneo aetatum omnium atque hominum, etiam huius temporis, intelliegentiae esse maxime accommodata.

Tertio, firma pariter fide credo Ecclesiam, verbi revelati custodem et magistram, per ipsum verum atque historicum Christum, cum apud nos degeret, proximo ac directo institutam eandemque super Petrum, apostolicae hierarchiae principem, eiusque in aevum successores aedificatam.

Quarto, fidei doctrinam ab Apostolis per orthodoxos Patres eodem sensu eademque semper sententia ad nos usque transmissam, sincero recipio; ideoque prorsus reicio haereticum commentum evolutionis dogmatum, ab uno in alium sensum transeuntium, diversum ab eo, quem prius habuit Ecclesia; pariterque damno errorem omnem, quo, divino deposito, Christi Sponsae tradito ab eaque fideliter custodiendo, sufficitur philosophicum inventum, vel creatio humanae conscientiae, hominum conatu sensim efformatae et in posterum indefinito progressu perficiendae.


Quinto, certissime teneo ac me etiam, qua par est, reverentia subicio totoque animo adhaereo damnationibus, declarationibus, praescriptis omnibus, quae in Encyclicis litteris Pascendi et in Decreto Lamentabili continentur, praesertim circa eam quam historiam dogmatum vocant.
Idem reprobo errorem affirmantium, propositam ab Ecclesia fidem posse historiae repugnare, et catholica dogmata, quo sensu nunc intelliguntur, cum verioribus christianae religionis originibus componi non posse.
Damno quoque ac reicio eorum sententiam, qui dicunt christianum hominem eruditiorem induere personam duplicem, aliam credentis, aliam historici, quasi liceret historico ea retinere, quae credentis fidei contradicant, aut praemissas adstruere, ex quibus consequatur, dogmata esse aut falsa aut dubia, modo haec directo non denegentur.

Reprobo pariter eam Scripturae sanctae diiudicandae atque interpretandae rationem, quae, Ecclesiae traditione, analogia fidei et Apostolicae Sedis normis posthabitis, rationalistarum comentis inhaeret, et criticem textus velut unicam supremamque regulam haud minus licenter quam temere amplectitur.
Sententiam praeterea illorum reicio, qui tenent, doctori disciplinae historicae theologicae tradendae aut iis de rebus scribenti seponendam prius esse opinionem ante conceptam sive de supernaturali origine catholicae traditionis, sive de promissa divinitus ope ad perennem conservationem uniuscuiusque revelati veri; deinde scripta Patrum singulorum interpretanda solic scientiae principiis, sacra qualibet auctoritate seclusa, eaque iudicii libertate, qua profana quaevis monumenta solent investigari.

In universum denique me alienissimum ab errore profiteor, quo modernistae tenent in sacra traditione nihil inesse divini, aut, quod longe deterius, pantheistico sensu illud admittunt, ita ut nihil iam restet nisi nudum factum et simplex, communibus historiae factis aequandum: hominum nempe sua industria, solertia, ingenio scholam a Christo eiusque Apostolis inchoatam per subsequentes aetates continuantium.
Proinde fidem Patrum firmissime retineo et ad extremum vitae spiritum retinebo, de charismate veritatis certo, quod est, fuit eritque semper in episcopatus ab Apostolis successione; non ut id teneatur quod melius et aptius videri possit secundum suam cuiusque aetatis culturam, sed ut nunquam aliter credatur, nunquam aliter intelligatur absoluta et immutabilis veritas ab initio per Apostolos praedicata.

Haec omnia spondeo me fideliter, integre sincereque servaturum et inviolabiliter custoditurum, nusquam ab iis sive in docendo sive quomodolibet verbis scriptisque deflectendo. Sic spondeo, sic iuro, sic me Deus adiuvet et haec sancta Dei Evangelia.
 

Given by His Holiness St. Pius X, September 1, 1910

To be sworn to by all Clergy, Pastors, Confessors, Preachers, Religious Superiors, and Professors in Philosophical-Theological Seminaries.

 

 

 

Boston Catholic Journal
www.boston-catholic-journal.com
2020 A.D.

 

 

 

THE OATH AGAINST MODERNISM


Pope St Pius X Oath against Modernism - Sacrorum Antistitum

Sacrorum Antistitum
 


To be sworn to by all Clergy, Pastors, Confessors, Preachers, Religious
Superiors,and Professors in Philosophical-Theological Seminaries.Ego N. N. firmiter amplector ac recipio omnia et singula, quae ab inerranti Ecclesia magisterio definita, adserta ac declarata sunt, praesertim ea doctrinae capita, quae huius temporis erroribus directo adversantur.
Ac primum quidem, Deum, rerum omnium principium et finem, naturali rationis lumine per ea quae facta sunt, hoc est per visibilia creationis opera, tamquam causam per effectus, certo cognosci, adeoque demonstrari etiam posse, profiteor.
Secundo, externa revelationis argumenta, hoc est facta divina, in primisque miracula et prophetias admitto et agnosco tanquam signa certissima divinitus ortae christianae religionis, eademque teneo aetatum omnium atque hominum, etiam huius temporis, intelliegentiae esse maxime accommodata.

Tertio, firma pariter fide credo Ecclesiam, verbi revelati custodem et magistram, per ipsum verum atque historicum Christum, cum apud nos degeret, proximo ac directo institutam eandemque super Petrum, apostolicae hierarchiae principem, eiusque in aevum successores aedificatam.

Quarto, fidei doctrinam ab Apostolis per orthodoxos Patres eodem sensu eademque semper sententia ad nos usque transmissam, sincero recipio; ideoque prorsus reicio haereticum commentum evolutionis dogmatum, ab uno in alium sensum transeuntium, diversum ab eo, quem prius habuit Ecclesia; pariterque damno errorem omnem, quo, divino deposito, Christi Sponsae tradito ab eaque fideliter custodiendo, sufficitur philosophicum inventum, vel creatio humanae conscientiae, hominum conatu sensim efformatae et in posterum indefinito progressu perficiendae.


Quinto, certissime teneo ac me etiam, qua par est, reverentia subicio totoque animo adhaereo damnationibus, declarationibus, praescriptis omnibus, quae in Encyclicis litteris Pascendi et in Decreto Lamentabili continentur, praesertim circa eam quam historiam dogmatum vocant.
Idem reprobo errorem affirmantium, propositam ab Ecclesia fidem posse historiae repugnare, et catholica dogmata, quo sensu nunc intelliguntur, cum verioribus christianae religionis originibus componi non posse.
Damno quoque ac reicio eorum sententiam, qui dicunt christianum hominem eruditiorem induere personam duplicem, aliam credentis, aliam historici, quasi liceret historico ea retinere, quae credentis fidei contradicant, aut praemissas adstruere, ex quibus consequatur, dogmata esse aut falsa aut dubia, modo haec directo non denegentur.

Reprobo pariter eam Scripturae sanctae diiudicandae atque interpretandae rationem, quae, Ecclesiae traditione, analogia fidei et Apostolicae Sedis normis posthabitis, rationalistarum comentis inhaeret, et criticem textus velut unicam supremamque regulam haud minus licenter quam temere amplectitur.
Sententiam praeterea illorum reicio, qui tenent, doctori disciplinae historicae theologicae tradendae aut iis de rebus scribenti seponendam prius esse opinionem ante conceptam sive de supernaturali origine catholicae traditionis, sive de promissa divinitus ope ad perennem conservationem uniuscuiusque revelati veri; deinde scripta Patrum singulorum interpretanda solic scientiae principiis, sacra qualibet auctoritate seclusa, eaque iudicii libertate, qua profana quaevis monumenta solent investigari.

In universum denique me alienissimum ab errore profiteor, quo modernistae tenent in sacra traditione nihil inesse divini, aut, quod longe deterius, pantheistico sensu illud admittunt, ita ut nihil iam restet nisi nudum factum et simplex, communibus historiae factis aequandum: hominum nempe sua industria, solertia, ingenio scholam a Christo eiusque Apostolis inchoatam per subsequentes aetates continuantium.
Proinde fidem Patrum firmissime retineo et ad extremum vitae spiritum retinebo, de charismate veritatis certo, quod est, fuit eritque semper in episcopatus ab Apostolis successione; non ut id teneatur quod melius et aptius videri possit secundum suam cuiusque aetatis culturam, sed ut nunquam aliter credatur, nunquam aliter intelligatur absoluta et immutabilis veritas ab initio per Apostolos praedicata.

Haec omnia spondeo me fideliter, integre sincereque servaturum et inviolabiliter custoditurum, nusquam ab iis sive in docendo sive quomodolibet verbis scriptisque deflectendo. Sic spondeo, sic iuro, sic me Deus adiuvet et haec sancta Dei Evangelia.
 


Given by His Holiness St. Pius X, September 1, 1910

To be sworn to by all Clergy, Pastors, Confessors, Preachers, Religious Superiors, and Professors in Philosophical-Theological Seminaries.

 

 

Boston Catholic Journal
www.boston-catholic-journal.com
2020 A.D.

 


   Printable PDF Version The Oath against Modernism
2020 A.D.
  

 

 

 

DIES IRAE

by Father Thomas de Celano, OFM,  (1185-1260) Translated by William J. Irons, (1812-1883)

 

Dies Irae - Tuba spargens


 Tuba mirum spargens sonum per sepulchra regionum, coget omnes ante thronum.

________________________

 

1. Day of wrath, O day of mourning!
see fulfilled the Prophet's warning,
Heaven and earth in ashes burning.


2. Oh, what fear man’s bosom rendeth ,When from Heav’n the Judge descendeth, on whose sentence all dependeth!
 

3. Wondrous sound the trumpet flingeth, thro' earth's sepulchers it ringeth, all before the throne it bringeth.

 

4. Death is struck and nature quaking; all creation is awaking, to its Judge an answer making.5. Lo, the book, exactly worded,
wherein all hath been recorded;
Thence shall judgment be awarded.


6. When the Judge His seat attaineth
and each hidden deed arraigneth,
nothing unavenged remaineth.


7. What shall I, frail man, be pleading? Who for me be interceding when the just are mercy needing?


8. King of majesty tremendous,
Who dost free salvation send us,
Fount of pity, then befriend us.
 

9. Think, good Jesus, my salvation
caused Thy wondrous incarnation;
leave me not to reprobation!
 

10. Faint and weary Thou hast sought me, on the Cross of suffering bought me; shall such grace be vainly brought me?
 

11. Righteous Judge, for sin’s pollution grant Thy gift of absolution
ere that day of retribution!
 

12. Guilty, now I pour my moaning,
all my shame with anguish owning:
spare, O God, Thy suppliant groaning!
 

13. From that sinful woman shriven,
from the dying thief forgiven,
Thou to me a hope hast given.


14. Worthless are my prayers and sighing; yet, good Lord, in grace complying, rescue me from fires undying.
 

15. With Thy favored sheep, oh, place me!
nor among the goats abase me, but to Thy right hand upraise me.


16. While the wicked are confounded,
doomed to flames of woe unbounded,
call me, with Thy saints surrounded.

 

17. Low I kneel with heart-submission,
see, like ashes, my contrition;
help me in my last condition!
 

18. Day of sorrow, day of weeping,
when, in dust no longer sleeping,
man awakes in Thy dread keeping!
 

19. O, God, to judgment called are guilty men:


20.
Merciful Jesus, grant rest unto them!
 (Alt. Spare, Lord Jesus — in mercy spare them!


Amen.

 

 

 

 

 

Day of Wrath

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

1. Dies iræ, dies illa,
Solvet sæclum in favilla,
Teste David cum Sibylla


2. Quantus tremor est futurus,
Quando Judex est venturus,
Cuncta stricte discussurus!


3.Tuba mirum spargens sonum
per sepulchra regionum,
coget omnes ante thronum.

 
4. Mors stupebit et natura
cum resurget creatura,
Judicanti responsura.


5. Liber scriptus proferetur,
in quo totum continetur,
unde mundus judicetur.

 
6. Judex ergo cum sedebit
quidquid latet apparebit:
nil inultum remanebit.

 
7. Quid sum miser tunc dicturus?
quem patronum rogaturus
cum vix justus sit securus?

 
8. Rex tremendæ majestatis
Qui salvandos salvas gratis
salva me, fons pietatis.

 
9. Recordare, Jesu pie
quod sum causa Tuæ viæ:
Ne me perdas illa die.

 
10. Quærens me, sedisti lassus:
redemisti Crucem passus:
tantus labor non sit cassus.

 
11. Juste Judex ultionis
donum fac remissionis
ante diem rationis.

 
12. Ingemisco, tamquam reus:
culpa rubet vultus meus:
supplicanti parce, Deus.


13. Qui Mariam absolvisti
et latronem exaudisti
mihi quoque spem dedisti.

 
14. Preces meæ non sunt dignæ;
sed tu bonus fac benigne
ne perenni cremer igne.
 
15. Inter oves locum præsta
et ab hædis me sequestra
statuens in parte dextra.


16. Confutatis maledictis
flammis acribus addictis
voca me cum benedictis


17. Oro supplex et acclinis
cor contritum quasi cinis
gere curam mei finis


18. Lacrimosa dies illa
qua resurget ex favilla
 


19. Judicandus homo reus
 huic ergo parce, Deus:


20. Pie Jesu Domine, dona eis requiem.
 
 

Amen.


 


 

 

   Printable PDF Version DIES IRAE
2020 A.D.
 

 


 

 

This is a new page, a beginning only that we present for the use of Traditional Catholics— more Latin blessings, sacramentals, oaths, etc. will very soon follow.

Most often Catholics since Vatican II do not have the knowledge — or the resources — to understand how Rosaries, religious medals, and other objects must be properly blessed by a Priest — and nearly all Priests since the corruption of Vatican II and the institution of the vernacular as the language of the local (rather than the universal) Church, do not know how to bless what is brought to them — and largely rely on awkwardly improvised blessings, rather than the sacramental blessings legitimately authorized and conferred by Holy Mother Church for every appropriate object brought to Priests for the Church’s blessing — not the Priest’s own blessing. We hope to redress this present absence of what has always been a source of encouragement in using the sacramentals that the Church offers Her children for their devotion — and yes — their protection from evil.

 

Geoffrey K. Mondello
Editor
Boston Catholic Journal
January 17, 2020

Comments? Write us:  editor@boston-catholic-journal.com

 

 

 Search the Boston Catholic Journal

 


FREE CATHOLIC
AUDIO
LIBRARY


Free Catholic Audio Library

Download Catholic Prayers
and more


NEW

Traditional Latin Blessings for Rosaries and Sacramentals

Traditional Latin
 Blessings for Rosaries and Sacramentals

 


Mother Miriam Live

A Traditional Catholic Nun answers your questions without compromising our holy Faith

A TRADITIONAL
CATHOLIC NUN:

QUESTIONS & ANSWERS
 


 

The Metaphysics of
Christian Mysticism

The Metaphysics of Mysticism - St. John of the Cross: Reason, Revelation, and the inexorable Logic of the Ascent of the Soul to God by Geoffrey K. Mondello

St. John
of the Cross


Reason, Revelation,
and Inexorable Logic:
 the Ascent of the Soul to God


by:
Geoffrey K. Mondello

available at Amazon

 


The End
of Christendom

Archbishop Fulton Sheen - The Fourth Great Crisis in the Church - The End of Christendom

The Fourth Great Crisis
of the Church


 Why the  Church
— and the West —
are withering

An audio presentation

 


The Little Office

The Little Office of the Blessed Virgin Mary
of the
Blessed Virgin Mary


Saint Michael the Archangel

Prayer to Saint Michael
against satan


Novena to St Jude

 Novena to St Jude Printable 4-fold with one piece of paper
Printable Booklet
on 1 sheet
of paper, 4-fold, freeWith Mary in the Rose Garden
Mary Immaculate, Mother of God
Reflections on the Rosary
with a Poor Clare Nun and
Padre PioBaltimore Catechism - the most authoritative Catechism ever printed

Discover what the Church really teaches:

Download the PDF

The Practice
of the
Presence of God

by
 Brother Lawrence

Complete Audio Files


Pope Saint Pius X
Pray for us

Saint Pope Pius X Pray for us

“I shall spare myself neither care nor labor nor vigils for
the salvation of souls”

HOME
  

  

Boston Catholic Journal
 

Totally Faithful to the Sacred Deposit of Faith entrusted to the Holy See in Rome

 

Scio opera tua ... quia modicum habes virtutem, et servasti verbum Meum, nec non negasti Nomen Meum 
I know your works ... that you have but little power, and yet you have kept My word, and have not denied My Name. (Apocalypse 3.8)

 

Copyright © 2004 - 2020 Boston Catholic Journal. All rights reserved. Unless otherwise stated, permission is granted by the Boston Catholic Journal for the copying and distribution of the articles and audio files under the following conditions:
No additions, deletions, or changes are to be made to the text or audio files in any way, and the copies may not be sold for a profit. In the reproduction, in any format of any image, graphic, text, or audio file, attribution must be given to the Boston Catholic Journal.